Tato stránka je určena všem, kteří ještě nemají zanesenou svoji třídu na Internetových stránkách spolužáků:

 

 

 

Informácia pre neregistrovaných spolužiakov

Spolužiaci, ktorí ešte z rôznych príčin nenašli svoju triedu, nech použijú nasledovný postup.

Na stránke www.spoluziaci.sk

- postupujú po adrese Žilina–Žilina, vojenské školy a kurzy a ďalej zvolia svoju školu.

Prehľadajú školu (VSOŠ, VSŠT  a pod.) podľa rokov  ukončenia.

 1. Pokiaľ už bola vytvorená a správne označená trieda, pokúsia sa (v danom roku ukončenia) zadať vstupné heslo - pokiaľ bolo heslo správne zadané, vstúpia do triedy. V prípade, že heslo má schovanú záludnosť (interpuncie a skratky), tak je jednoduchšie poslať mejl správcovi triedy (väčšina mejlov je už preverená a teda funkčná) a počkať na odpoveď od správcu triedy (mejlová aktivita správcov je rôzna). Tu sa ponúka aj druhá možnosť a to je vstupit do Spoločnej triedy ročníka a tam dať o sebe vedieť v Diskusii ročníka, pripadne kontaktovať školský mejl vsos.zilina@zoznam.sk

 2. Je vytvorená tzv. záchranná trieda, v názve má  ID pôvodnej triedy. Táto trieda je len pomocná pre ľahšiu registráciu, vzhľadom k tomu, že pôvodná trieda je niekde v bludisku rôznych adries a cez uvedené ID sa do nej dostane z Hlavnej stránky (bez zbytočného blúdenia v neznámych adresách).

 3. Nie je vytvorená trieda. Ročník ešte nebol zosumarizovaný a tak neboli vytvorené ani prázdne triedy ako pomoc pre nových spolužiakov. Buď sa založí nová trieda, alebo sa kontaktuje na školský mejl.

4. Pomoc hľadaj na vsos.zilina@zoznam.sk

Zpět na úvodKONTAKT