Dnes již historické fotografie (určitě se na nich někdo pozná):

 

Předposlední ročník VŠKD, velitel kpt. Škvarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posluchači Intendančního učiliště (bohužel není znám rok, kdy byla tato fotografie pořízena, doplní někdo informace?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak zde už máme informace k dispozici, foto z archivu Miroslava Krnáče.

 

 

Několik informací o školství v Žilině, čerpaných z historických análů:

 

Vojenská střední odborná škola v Žilině byla zřízena 1.9.1967 a zabezpečovala přípravu praporčíků z povolání jednotlivých druhů služeb týlu z řad občanské mládeže po ukončení povinné školní docházky. Studium na škole trvalo čtyři roky. Svoji činnost zahájila při Školním a výcvikovém středisku týlu, které v uvedené posádce působilo pod různými názvy již od roku 1950. Po jeho zrušení převzala od 1.9.1973 přípravu středoškolských kádrů týlu nově vytvořená Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení hrdiny ČSSR Jana Švermy, dislokovaná ve stejné posádce. Během organizačních změn, které nastaly ve vojenském školství ve školním roce 1979/1980, byla příprava kádrů služeb týlu z VVŠ TTZ převedena do nově zřízeného Vojenského učiliště Žilina. V rámci uvedeného učiliště kromě přípravy praporčíků ve VSOŠ a odborných kurzech probíhala i příprava důstojníků bez vysokoškolského vzdělání ve dvouleté a roční důstojnické škole. Při svém zřízení Vojenské učiliště Žilina podléhalo náčelníkovi Hlavního týlu ČSLA, od 1.11.1980 však bylo převedeno do podřízenosti velitele Východního vojenského okruhu. K 28.8.1991 bylo Vojenské učiliště přejmenováno na Vojenskou střední školu týlu, která připravovala velitele a specialisty týlu, zdravotnické služby a chemického vojska. Škola, která podléhala náměstkovi ministra obrany ČSFR pro sociální a humanitární věci, zabezpečovala úplné střední odborné vzdělání v rámci VSOŠ, společně s pomaturitním studiem v důstojnické škole, praporčické škole a v odborných kurzech. Od 1.1.1993 se VSŠT stala součástí ASR a posluchači z řad příslušníků AČR na ní ukončili přípravu k 30.6.1993. V květnu 1993 bylo přijato rozhodnutí o výhledovém zrušení VSŠT. Ve školním roce 1993/1994 již nebyl otevřen 1. ročník VSOŠ a studenti 2. ročníku byli převedeni na VSŠ do Liptovského Mikuláše. Na VSŠT nadále probíhala pouze výuka posluchačů 3. a 4. ročníku VSOŠ ve studijních specializacích vojenská ekonomika, chemická technologie, zabezpečení PHM, společné stravování a vojenský zdravotník. VSŠT svoji činnost ukončila v závěru školního roku 1994/1995. Počínaje školním rokem 1995/1996 přípravu všech specialistů týlových služeb převzala VSŠ v Liptovském Mikuláši, kde probíhala v rámci VSOŠ a praporčické školy.

Vzhledem k výše uvedenému VSOŠ během své existence nepředstavovala samostatný subjekt, nýbrž byla vždy začleněna do většího organizačního celku, jehož velitel byl i velitelem VSOŠ (např. velitel VU Žilina plk. Ing. Robert Ottava v letech 1979 až 1984 či jeho nástupce a pozdější velitel VSŠT plk. Ing. Alfons Mužík). Pro zabezpečení bezprostředního řízení školy u těchto nadřízených celků zpravidla existovala funkce zástupce náčelníka pro středoškolskou výuku.

Další informace můžete získat ve Vojenském archivu, Univerzitní náměstí 1, Trnava 918 00, kde jsou uloženy archivní fondy školicích a vzdělávacích zařízení ČSLA, jejichž součástí byla VSOŠ v Žilině.

(autor textu: Pavel Minařík)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Několik poznámek v VF VŠDS v Žilině:

Vládním nařízením č. 58/1959 Sb. byla železniční fakulta VTA přemístěna z Prahy do Žiliny. Zvláštností bylo, že se jednalo o vojenskou fakultu působící v rámci civilní školy a byla podřízena Ministerstvu obrany a zároveň ministerstvu dopravy. Organizačně byla začleněná do struktury tehdejšího železničního vojska. Na fakultě byly vyučovány železniční odbornosti jako SOŽ stavba a obnova železnic a odbornosti silničního vojska stavba a obnova silnic. Stavba silničních a železničních mostů. Dále zde byly vyučovány odborníci pro vojenskou dopravu.V roce 1988 byl otevřen nový
strojní obor který byl označen SOŽ - ŽSS/SSS (železniční stavební stroje a silniční stavební stroje. tento obor je ta moje třída. V roce 1996 VF VŠDS zanikla a v současnosti je jejím nástupcem Fakulta špeciálneho inžinierstva .

 

Zpět na úvodNěco na připomenutí