Základní informace:

 

Úvod:

Životná šanca , ktorá sa nebude opakovať, nikdy nás už nebude viac, bude nás už len ubúdať. Šanca, ktorú nám ponúka rok 2010, ako rok 60. výročia od založenia Vojenského školstva v Žiline a rok 15. výročia od jeho ukončenia. Je to šanca dokázať svetu, že aj napriek následným zmenám sme dokázali stáť pevne na svojej odbornosti či v armáde alebo po rôznej dobe v civile. Dokázať, že sme neboli politické bábky – ako sa často s ČSLA  spája, ale odborníci na svojom mieste. Je to šanca poďakovať rodinám za utrpenie z vojenského života, ktoré nikdy žiaden civilista nepochopí. Je to šanca poďakovať sa Žiline za 4 roky  mladosti, ale aj za prvé dotyky,  prvé lásky, , prvé bozky, prvé tanečné kroky a aj manželky a rodiny.

1.Organizačné zabezpečenie

 

1.Cieľ: Stretnutie absolventov vojenských škôl Žilina na počesť 60. výročia založenia Vojenského školstva  v Žiline a na počesť 15 výročia ukončenia činnosti Vojenského školstva v Žiline. 

2.Dátum:  28.-29.augusta 2010 ako súčasť osláv SNP

3.Účastníci: Absolventi vojenských škôl a kurzov, veliteľský a profesorský zbor, hostia

4.Miesto: Žilina

5.Organizačné a finančné zabezpečenie:

Predpoklad je že základnú zložku bude tvoriť náš kmeňový vklad a až na tomto základe a hlavne hodnote by došlo k osloveniu  možných sponzorov. Vytvorenie neziskovej organizácie v oboch republikách by dalo možnosť pozbierať aj 2 percentný daňový podiel.

Predpokladaný vklad na žiaka 10 euro  –všetko však závisí na ochote účasti

Oficiálni hostia: predbežne –zástupcovia oboch armád

Ubytovanie:  Individualne

Doprava: Individualne

Další podrobné a zejména organizační záležitosti jsou k dispozici na www.spoluziaci.sk ve třídách 73186 a 72503.

_______________________________________________________________________________________________

30.3.2010

Na základě dohody mezi přípravným výborem a zástupci absolventů VF VŠDS v Žilině dochází k rozšíření srazu i na absolventy Vojenské fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

Je to logické rozšíření, neboť se též jedná o absolventy vojenského školství v Žilině, tudíž se oslavy týkají i této části vojenského školství a vojenské historie.

18.11.2009

Podrobnější popis postupu pro vstup na stránky spolužáků:

 

Zpět na úvodHistorie školy